خانه / هنر (برگه 4)

آرشیو دسته: هنر

عضویت در خبرنامه<
من اسداسماعیلی هستم جوان ۲۳ ساله ای که از پدری افغان و مادر ایرانی متولد شده ام 
اما دولت ایران بخاطر تابعیت افغان پدرم از دادن شناسنامه به من خودداری میکند و نیز هیچ ارگانی پاسخگوی آینده نامعلوم من نیست.
من با اینکه جوان با استعدادی هستم اما بخاطر نداشتن مدرک شناسایی از تحصیل محروم شدم و در کشوری که دنیا آمده ام از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستم .
و با شرایط سخت و ناعادلانه ای که دول_اایران برایم بوجود آورده است فقط میتوانم به کارهای سختی مثل کارهای ساختمانی مشغول به کار شوم و مدتی پیش در عین کار دچار حادثه شدم و ممکن است تا آخر عمر از ناحیه دست چپ دچار معلولیت شوم و از هیچگونه خدمات اجتماعی درمانی ای نیز برخوردار نیستم و نمی توانم از طریق مراجع قانونی از حق خود دفاع کنم و حتی برای رفتن به بیمارستانی در شهر دیگر باید از فرمانداری برگه تردد دریافت کنم … این تنها بخشی از مشکلات زندگی من است و نه تنها من بلکه هزاران کودک دیگر مشابه شرایط من در ایران متولد شده اند و هیچ آینده ای ندارند 
من از سازمان ملل و دیدبان حقوق_بشر عاجزانه درخواست حمایت دارم

من اسداسماعیلی هستم جوان ۲۳ ساله ای که از پدری افغان و مادر ایرانی متولد شده ام اما دولت ایران بخاطر تابعیت افغان پدرم از دادن شناسنامه به من خودداری میکند و نیز هیچ ارگانی پاسخگوی آینده نامعلوم من نیست. من با اینکه جوان با استعدادی هستم اما بخاطر نداشتن مدرک شناسایی از تحصیل محروم شدم و در کشوری که دنیا آمده ام از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستم . و با شرایط سخت و ناعادلانه ای که دول_اایران برایم بوجود آورده است فقط میتوانم به کارهای سختی مثل کارهای ساختمانی مشغول به کار شوم و مدتی پیش در عین کار دچار حادثه شدم و ممکن است تا آخر عمر از ناحیه دست چپ دچار معلولیت شوم و از هیچگونه خدمات اجتماعی درمانی ای نیز برخوردار نیستم و نمی توانم از طریق مراجع قانونی از حق خود دفاع کنم و حتی برای رفتن به بیمارستانی در شهر دیگر باید از فرمانداری برگه تردد دریافت کنم … این تنها بخشی از مشکلات زندگی من است و نه تنها من بلکه هزاران کودک دیگر مشابه شرایط من در ایران متولد شده اند و هیچ آینده ای ندارند من از سازمان ملل و دیدبان حقوق_بشر عاجزانه درخواست حمایت دارم

بیشتر بخوانید»»

برو بالا !