خانه / هنر (برگه 3)

آرشیو دسته: هنر

عضویت در خبرنامه<
اسداسماعیلی جوان با استعداد ایرانی و جوان ترین استاد فیزیک دانشگاه تهران
وی در سن ۱۴ سالگی مدرک فارغ التحصیلی خودرا از دانشگاه شهید باهنر دریافت کرد و مدتی بعد بعنوان مدرس رشته فیزیک اتم در همان دانشگاه مشغول به کار شد و هم اکنون حدود ۵۰۰ دانشجو دارد.

اسداسماعیلی جوان با استعداد ایرانی و جوان ترین استاد فیزیک دانشگاه تهران وی در سن ۱۴ سالگی مدرک فارغ التحصیلی خودرا از دانشگاه شهید باهنر دریافت کرد و مدتی بعد بعنوان مدرس رشته فیزیک اتم در همان دانشگاه مشغول به کار شد و هم اکنون حدود ۵۰۰ دانشجو دارد.

بیشتر بخوانید»»

اسداسماعیلی جوان با استعداد ایرانی و جوان ترین استاد فیزیک دانشگاه تهران
وی در سن ۱۴ سالگی مدرک فارغ التحصیلی خودرا از دانشگاه شهید باهنر دریافت کرد و مدتی بعد بعنوان مدرس رشته فیزیک اتم در همان دانشگاه مشغول به کار شد و هم اکنون حدود ۵۰۰ دانشجو دارد.

اسداسماعیلی جوان با استعداد ایرانی و جوان ترین استاد فیزیک دانشگاه تهران وی در سن ۱۴ سالگی مدرک فارغ التحصیلی خودرا از دانشگاه شهید باهنر دریافت کرد و مدتی بعد بعنوان مدرس رشته فیزیک اتم در همان دانشگاه مشغول به کار شد و هم اکنون حدود ۵۰۰ دانشجو دارد.

بیشتر بخوانید»»

برو بالا !